Strona w budowie

Jesteśmy po to aby stworzyć każdemu uczniowi możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości.Rozwijać Jego zainteresowania i talenty. Wyposażyć w umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w życiu.